Affärsapplikationer

Många företag står idag inför tuffa utmaningar som rör förbättring av operativ effektivitet och kundnöjdhet. För att hantera dessa problem är det viktigt att använda den senaste tekniken för att optimera affärsprocesser och användningen av data. Fujitsus affärsapplikationer levererar innovativa arbetsflöden som förbättrar arbetshastighet, medarbetarproduktivitet och konsumentupplevelse.

Våra erbjudanden

CRM

Att fånga kundåterkoppling och implementera en datadriven strategi för försäljningsprocessreform hjälper till att förvandla kundfrontsoperationer och bidrar till affärsvärde.

ERP

Med över 40 års erfarenhet möter denna integrerade affärslösning tidens behov. Uppnå datadriven ledning och hjälp till att förvandla era affärsprocesser med hjälp av ERP.

Applikationsutveckling, drift och modernisering

Genom effektiv utveckling och flexibla förändringar hjälpa vi er att modernisera era befintliga system och driva er digitala transformation.

En kvinna med hörlurar som tittar upp

Microsoft Dynamics ERP

För dig som värdesätter erfarenhet och verksamhetskunnande för ett lyckat ERP-projekt. Fujitsu är en pålitlig partner i alla faser eller områden som rör ditt ERP system, allt ifrån projekt för införande till uppgradering eller Application Management med 24/7 support. För oss är det viktigt att jobba långsiktigt med våra kunder, med ett övergripande mål att få mesta möjliga affärsnytta av den investering man gör i ett nytt affärssystem.

Insikter

Den nya metoden för sammansatt ERP som kan spara miljoner kronor

Det digitala landskapet inom tillverkning har genomgått betydande förändringar under de senaste åren. Vi har gått in i eran av sammansatt ERP och vi börjar se betydande fördelar.

En arbetare som rör vid ett material framställt av sammansatt ERP

Våra fokusområden för en hållbar värld