Infrastrukturtjänster

Företag står inför utmaningar som att digitalisera verksamheter, stödja nya sätt att arbeta på och hantera bristen på IT-kompetens. För att övervinna dem behövs en effektiv IT-miljö och en optimerad infrastruktur. Fujitsu utnyttjar digitaliseringens hela verktygslåda för att stödja verksamheter i det nya normala arbetssättet.

Våra erbjudanden

Implementering av IT- infrastruktur

Vi hjälper kunder att använda digitalisering, molntjänster, automation, effektivitet och offshoring i verksamheten. Det underlättar tillväxt och hanteringen av nya arbetssätt, dessutom bidrar det till att lösa kompetensbrist.

Underhåll av IT-infrastruktur

Standardiserade processer används för att bygga högkvalitativa system med korta leveranstider och egna underhållsverktyg används för att upptäcka tidiga varningssignaler och förkorta återhämtningstider. Vi erbjuder en säker driftsmiljö för våra kunder.

Fler lösningar

En kvinna som står bredvid ett fönster och tittar på en surfplatta

Hybrid IT

I denna nya uppkopplade värld kommer en stark och motståndskraftig digital infrastrukturbas att krävas för nära samarbete. På Fujitsu möjliggör vi en ny framtid med motståndskraftig IT-infrastruktur som är smidig, skalbar och säker. Genom våra kärnteknologier hjälper vi till att förverkliga ett globalt samhälle där människor, varor och saker är säkert och hållbart sammankopplade på ett sätt som löser samhällsproblem och skapar nytt värde.

Insikter

Den nya metoden för sammansatt ERP

Det digitala landskapet inom tillverkning har genomgått betydande förändringar under de senaste åren. Vi har gått in i en era av sammansatt ERP och vi börjar se betydande fördelar.

En arbetare som rör vid ett material framställt av sammansatt ERP

Våra fokusområden för en hållbar värld