Work Life Shift

I den nya normala eran måste företag anstränga sig för att både reformera hur anställda arbetar och förbättra deras liv. Fujitsus Work Life Shift föreslår ett nytt sätt att arbeta genom hållbar verksamhet och de anställdas välbefinnande.

Våra erbjudanden

Smart arbete

Smart arbete gör att medarbetare självständigt kan välja det bästa sättet att arbeta, vilket skapar en ny normal nivå för produktivitet och innovation.

Gränslöst kontor

Genom att ge anställda friheten att välja om de arbetar hemifrån, på ett huvudkontor eller ett satellitkontor, förverkligar vi ett arbetssätt som skapar hög produktivitet och innovation.

Kulturförändring

Total förändring i arbete och liv för att eftersträva hållbar verksamhet och individuellt välbefinnande. Det främjar kulturell förändring och skapar hög produktivitet och innovation.

Insikter

Övergång till framtidens hybridarbete: Rapporten HSM Advisory och Fujitus globala undersökning om hybridarbete nu och i framtiden

HSM Advisory, grundat av professor Linda Gratton vid London Business School, och Fujitsu genomförde gemensamt en undersökning i september 2020 med fokus på hur företag svarar på stora förändringar i samhället och arbetsplatsen, samt vad anställda tycker om att arbeta. Baserat på undersökningsresultaten har vi sammanställt en rapport med exempel på aktuella problem, framtida möjligheter och bästa praxis inom hybridarbete.

Baksidan av en kvinna vid sin dator där det är möjligt att se ett virtuellt möte med flera andra personer

Våra fokusområden för en hållbar värld