Bank- och finanssektorn

Inom finansbranschen har förändrad räntepolitik och ökad konkurrens på grund av digitalisering blivit ledningsfrågor. Företag måste erbjuda innovativa tjänster som möter kundbehoven. På Fujitsu har vi ett människocentrerat tillvägagångssätt för digital transformation inom finansiella tjänster.

Våra erbjudanden

Digitalisering som skapar värde

Vi påskyndar den digitala transformationen av finansiella institutioner genom att använda banbrytande teknik. Vi hjälper kunder att förverkliga värde genom att förbättra effektiviteten, skapa nya affärsmöjligheter och förbättra kundengagemanget.

Digital bankverksamhet

Vi utnyttjar spjutspetsteknik för att erbjuda nästa generations banklösningar. Vi främjar också digitalisering av försäljningskontor baserade på lokala samhällen för att förbättra kundupplevelsen.

Innovativ leasing

Förstärk insatserna inom den digitala domänen och etablera specialiserade organisationer. Vi förverkligar nya arbetssätt och affärsskapande genom att använda inhemska moln- och prenumerationstjänster.

Framsteg inom betalningar

Fujitsu erbjuder robusta molntjänster och flexibilitet med månadsplaner som möter dina behov. Vi stöder digital transformation och hjälper till att skapa nya arbetssätt och företag.

Framsteg inom försäkringsbranschen

Förbättra effektivitet och hastighet, bidra till kundnöjdhet. Vi använder AI-teknik för att främja affärsinnovation.

Insikter

En ny trend inom banktjänster som alla kan använda när som helst, var som helst

Digital innovation som använder digitala tekniker som IoT och AI för att omvandla affärsprocesser och modeller och skapa nytt värde. En global undersökning utförd av Fujitsu visade att digital innovation inom finansbranschen har kommit långt, där 9 av 10 företag har påbörjat digital innovation och cirka 30 % av de genomförda projekten ger redan resultat.

En lågvinkelvy av ingången till en bank med tre skyskrapor i bakgrunden

Våra fokusområden för en hållbar värld