Tillverkningsindustri

Tillverkningsindustrin påverkas av ökad globalisering, nya tillväxtekonomier, energibesparing, miljöfrågor och en åldrande befolkning.

Företag i branschen behöver använda dataanalys för att öka produktiviteten och kvaliteten, samtidigt som man utvecklar en ny generation teknik för att hantera energiförbrukning och miljöfrågor.

Fujitsu har expertis och egna metoder för att stödja transformationen inom tillverkningsindustrin, från försörjningskedjan till verktygen för medarbetarna.

Våra erbjudanden

Smart fabrik

Genom IoT och AI erbjuder vi datavisualisering, produktivitetsförbättring, kvalitetsförbättring och kostnadsreduktion. Förmågan att enkelt använda våra avancerade nätverkstekniker löser också utmaningar med komplexitet och säkerhet.

Supply Chain

Genom att använda digital teknik visualiserar och automatiserar vi tillverkning, distribution och försäljning. Vi strävar efter att maximera kundvärdet genom att visualisera försörjningskedjan från början till slut och automatisera och förbättra effektiviteten i produktionsprocesserna.

QCDE-förbättring i produktutvecklingsverksamhet

Förbättra konkurrenskraften inom tillverkningsindustrin genom att förbättra kvalitet, kostnad, leveranstid och effektivitet. Spjutspetsteknik och resultatbaserade tjänster hjälper till att standardisera verksamheten och effektivisera produktionshanteringssystem.

Fler lösningar

En man mitt i ett fält med sallad

Smart tillverkning för en hållbar framtid

Ur störningar framträder en ny generation tillverkare. En generation som inte definieras av sektor, region eller antal år i verksamhet. Men av ett åtagande att bygga hållbara tillverkningsprocesser för en hållbar framtid. Frågan är - hur levererar man på denna förändring? Genom att stärka din arbetskraft genom smarta tillverkningsteknologier.

Insikter

Digital transformation i tillverkningsindustrin – framsteg de senaste 10 åren

Vi har undersökt de hinder företag stöter på när de vill arbeta med digital transformation. Vi gör också en analys som omfattar förväntningar på höjd produktivitet, flexibilitet, hållbarhet och kopplingen till ett människocentrerat arbetssätt. I analysen ingår även ett ramverk som hanterar både traditionella, digitala transformationsinsatser och nya initiativ.

Person som hanterar en robot i en digital tillverkningsanläggning

Våra fokusområden för en hållbar värld