Offentlig sektor

Samhället står inför stora utmaningar. För att hantera problemen krävs hållbara, innovativa lösningar som nyttjar ny, digital teknik och data. Fujitsu är en bred IT-partner för digital transformation i kommuner, regioner och hos myndigheter. Vi är med och bygger grunden för en digitaliserad, hållbar offentlig sektor. Vi vill utmana föråldrade sätt att arbeta och riva gamla strukturer för att få full effekt på nya lösningar. Fujitsu har stor verksamhetsförståelse och har specialister inom verksamhetsutveckling som hjälper offentlig sektor att höja kvalitet och effektivitet.

Våra erbjudanden

Bygga säkra och trygga städer

Med målet att skapa ett hållbart samhälle kommer vi att arbeta tillsammans med regeringar och kommuner för att skapa motståndskraftiga samhällen som är tillgängliga för alla invånare.

Verksamhetsoptimering

Genom att förbättra effektiviteten genom analys av affärsprocesser och användning av ICT kommer vi att förbättra invånartjänster och minska administrativa bördor genom att reformera arbetsstilar.

Omvandling av offentlig välfärd

Vi erbjuder en heltäckande välfärdstjänst anpassad till varje lokalsamhälle och invånare, som svarar på minskande födelsetal, åldrande befolkning och försämrade ekonomiska förhållanden, och förverkligar en framtid för barn och ett samhälle där ingen lämnas utanför.

Nationell säkerhet

Genom att förbättra effektiviteten genom analys av affärsprocesser och användning av ICT förbättrar vi invånartjänster och minskar administrativa bördor genom att reformera arbetsstilar.

Att berika invånarnas liv

Vi använder digital teknik för att skapa ett säkert och bekvämt samhälle, som tar itu med lokala problem och stöder förverkligandet av smarta städer där invånarna spelar en ledande roll.

Förbättra elevers inlärningsupplevelser

Vi använder digital teknik för att hjälpa elever att förbättra sina inlärningsupplevelser, förbättra kvaliteten på utbildning och forskningsaktiviteter och skapa en bättre inlärningsmiljö.

Offentlig sektor i Sverige

 En grupp människor runt ett bord med en bärbar dator

Vårt erbjudande till myndigheter, regioner och kommuner

Fujitsu är en bred IT-partner för digital transformation i kommuner, regioner och hos myndigheter. Vi är med och bygger grunden för en digitaliserad, hållbar offentlig sektor.

Insikter

Lämna ingen utanför - åtta steg mot en inkluderande digitalisering

I dagens digitala ekonomi är digital inkludering ofta förbisedd, trots teknikens växande betydelse i vårt dagliga liv. När onlineinteraktioner och transaktioner blir allt vanligare är det viktigt att säkerställa att alla har tillgång till den digitala världen. Tyvärr är den globala tillgången till teknik och internet ojämn, vilket gör digitalt välbefinnande till en brådskande fråga som kräver åtgärder och investeringar.

En kvinna som sitter utomhus och ler åt en dator i sitt knä medan hon pratar i telefon

Våra fokusområden för en hållbar värld