Terveydenhuolto

Tämän päivän terveydenhoitosektorilla organisaatiot kohtaavat haasteita kuten nousevien kustannuksien hallinta. Haastavassa ympäristössä tehokkuuden kasvattamiseksi alan yritykset pyrkivät luomaan kumppanuuksia ja hyödyntämään digitaalisia teknologioita. Fujitsu hyödyntää data-analytiikkaa ja tekoälyä arvonluontiin, tukien koko sektorin muutosta ja vahvistaen organisaatioiden kilpailukykyä.

Ratkaisualueitamme

Lääketieteellisen datan hyödyntäminen

Tarjoamme standardisoidun alustan elektronisille potilastiedoille, joka takaa turvallisen ja tehokkaan lääketieteellisen datan hyödyntämisen pilvessä. Tekemällä tiivistä yhteistyötä terveydenhoidon ammattilaisten kanssa tavoiteenamme on edistää lääketieteen digitalisaatiota.

Työterveyden digitalisaatio

Kokoamme ja analysoimme työntekijöiden terveysdataa kartoittaaksemme terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä ja ennustaa työntekijöiden terveysuhkien vaikutusta yritystoimintaan. Tavoitteenamme on ylläpitää korkealaatuista terveydenhoitoa, lisätä tuottavuutta ja luoda hyvinvoivia työyhteisöjä.

Asiakaskontaktien ja -suhteiden vahvistaminen

Edistyneiden ict-teknologioiden avulla voimme tehokkaasti hyödyntää terveysdataa ja luoda laadukkaita potilaskokemuksia.

Lääketieteellisten instituutioiden verkosto

Mahdollistamme tietoturvallisen tiedonsiirron terveydenhoitolaitosten välillä alueellisten verkostojen kautta. Jakamalla ja yhdistämällä potilasdataa tuemme terveydenhuollon toimintaa ja edistämme kansalaisten terveyttä.

Sairaalahallinnon muutos

Tuemme sairaalahallinnon optimointia hyödyntämällä edistyksellisiä ict-teknologioita ja optimoimalla työaikasuunnittelua ja resurssienhallintaa.

Hyvinvointiliiketoiminnan muutos

Panostamme terveyden- ja sosiaalihuollon muutokseen virtaviivaistamalla terveyspalveluita. Keskitymme liiketoimintojen tehokkuuteen ja työtapojen monimuotoisuuden tukemiseen rakentaaksemme turvallista ja menestyvää yhteiskuntaa, joka tukee kansalaistensa hyvinvointia.

Palvelumme

a group of people looking at a microscope

Hyvinvointialueet

Asiantuntemuksemme ja osaamisemme ansiosta yhteiskunnan peruspalvelut toimivat aina − myös vaativissa muutostilanteissa. Olemme laatineet hyvinvointialueille Fujitsun palveluportfolion, josta jokainen toimija löytää täsmäratkaisun oman alueensa haasteisiin. 

Näkemykset

Newlife-projekti tunnistaa raskausajan riskejä tekoälyn avulla

Monia ennenaikaisia synnytyksiä voitaisiin ehkäistä huolellisella raskauden seurannalla ja riskien varhaisella ennakoinnilla digiteknologian avulla. Fujitsu Finland on mukana tutkimusprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää ratkaisuja terveysriskien tunnistamiseen.

a baby is hand holding a finger

Näin rakennamme vastuullisempaa maailmaa

Asiakastarinat

Nainen näyttää jotain tabletilla vanhemmalle miehelle

HUS - Automatisoitu palvelu helpottaa dialyysipotilaiden etähoitoa

Teknologian avulla terveydenhuollon haasteita on mahdollista ratkoa uudenlaisin menetelmin. Automatisoitu kotidialyysi tuo turvaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden arkeen ja sujuvoittaa heitä hoitavan henkilöstön työtä.