Pilvipalvelut

Nykypäivän muuttuvassa digitaalisessa liiketoimintaympäristössä pilvipalvelut ja luotettava sekä skaalautuva pilvi-infrastruktuuri ovat tärkeässä roolissa liiketoiminnassa. Organisaatiollenne sopivien pilvipalveluiden valinta ja optimointi ovat avainasemassa kilpailuedun saavuttamisessa. Autamme yrityksiä digitaalisessa muutoksessa(DX) luomalla luotettavia ja hallittavia pilvipalveluita. Näin tuemme organisaation täyden potentiaalin toteutumisessa virtaviivaistamalla toimintoja pilven avulla.

Ratkaisualueitamme

Moderni pilvi

Tehokkaan digitaalisen muutoksen tukemiseksi modernisoimme olemassa olevia tietojärjestelmiä ja tarjoamme tehokkaan ja joustavan sovelluskehityksen ympäristön.

Mukautettu pilvi-infrastruktuuri

Oikeilla verkkoteknologioilla pilviympäristö toimii saumattomsti ja keskeytyksettä, jotta organisaatiosi voi keskittyä olennaiseen.

SaaS pilvessä

Pilven avulla järjestelmien käyttöönotto ja toimintojen kehittäminen tehostuvat. Pilveen pohjautuvat ohjelmistot laskevat kustannuksia sekä ovat skaalautuvia ja joustavia vastaten erilaisten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

Palvelumme

Näkemykset

Pilvipalvelut hallintaan

Monipilvi-ympäristöjen tehokas hallinta on edellytys pilvipalvelujen hyötyjen ulosmittaamiseksi. Pilvipalvelujen hallintamalli on yksi osa yritysten ja organisaatioiden ict-palvelujen kokonaisuutta ja sen rooli kasvaa jatkuvasti. Fujitsu voi hallita ja orkesteroida pilvipalveluja asiakkaan puolesta. Asiakkaat saavat näin käyttöönsä nykyaikaisen, juuri heille sovitetun hybridipilvi-ympäristön, joka myös tukee edelleen käytössä olevia asiakkaan omissa tiloissa tai paikallisten toimittajien konesaleissa olevia perinteisiä it-järjestelmiä.

Näin rakennamme vastuullisempaa maailmaa