Teollisuus

Globalisaatio, kehittyvät taloudet, energiansäästö, ympäristöongelmat ja ikääntyvä väestö kiihdyttävät teollisuusalan muutosta. Data-analytiikan hyödyntäminen, uuden sukupolven teknologiat ja energiansäästö- sekä vastuullisuustoimet lisäävät tuottavuutta ja nostavat laatua. Fujitsun vuosien aikana kerryttämä tietotaito, osaaminen ja palvelutarjonta tukevat laaja-alaisesti tehtaiden, toimitusketjujen ja työkalujen muutoksessa.

Ratkaisualueitamme

Älykäs tehdas

Hyödyntämällä IoT:ta ja AI:ta, tuemme datan visualisointia, tehokkuuden kasvatusta, laadun parantamista ja kulujen vähentämistä. Edistyneiden verkostoteknologioiden avulla voimme ratkoa monimutkaisuus- ja turvallisuushaasteita.

Toimitusketjujen hallinta

Hyödyntämällä digitaalisia teknologioita visualisoimme ja automatisoimme teollisuuden jakelu- ja myyntitoimintoja. Pyrimme tarjoamaan arvoa asiakkaalle visualisoimalla koko toimitusketjun ja automatisoimalla sekä parantamalla tehokkuutta tuotantoprosesseissa.

QCDE:n parantaminen tuotekehitystoiminnoissa

Paranna kilpailukykyä teollisuusalalla parantamalla laatua, vähentämällä kustannuksia, alentamalla toimitusaikoja ja kasvattamalla tehokkuutta. Huippuluokan teknologiat ja suorituskykyperusteiset palvelut auttavat standardisoimaan toimintoja sekä virtaviivaistamaan tuotannonjohtamisen systeemeitä.

Näkemykset

Ellei teollisuus taivu kestävämmäksi, se taittuu

Valmistava teollisuus on kohtalaisen innokasta omaksumaan digitalisointistrategioita ja -tekniikoita. Näillä moni tuotantolaitos pienentää jo nyt hiilijalanjälkeä, tehostaa logistiikkaa sekä tuo lisää älyä tehdasautomaation, logistiikkaan, ja robottiprosessiautomaatioon. Tämä kuulostaa jo merkittävältä, mutta ei riitä. Lisäksi on uudistettava yrityssovellusten arkkitehtuuria, tietomalleja, prosesseja ja työpaikan teknologioita.

Näin rakennamme vastuullisempaa maailmaa