Julkinen sektori

Julkinen sektori kohtaa alati haasteita liittyen laskevaan syntyvyyteen, väestön ikääntymiseen ja heikkenevään taloudelliseen tilanteeseen. Ongelmien ratkaisemiseksi on välttämätöntä parantaa tehokkuutta datan käytön ja alueellisen yhteistyön avulla. Fujitsu edistää kestävää yhteisökehitystä elvyttämällä paikallisyhteisöjä ja optimoimalla hallinnollisia toimintoja ja menettelyjä.

Ratkaisualueitamme

Rakennamme turvallisia kaupunkeja

Tavoitteenamme on kestävän yhteiskunnan luominen. Työskentelemme hallitusten ja kuntien kanssa luodaksemme turvallisia ja saavutettavia yhteisöjä. ​

Liiketoiminnan optimointi ​

Analysoimalla liiketoimintaprosesseja ja hyödyntämällä ict-ratkaisuja kasvatamme tehokkuutta. Uudistamalla työskentelytapoja parannamme asukaspalveluja ja vähennämme hallinnollista taakkaa.

Tehokkaat julkiset hyvinvointipalvelut

Tuemme keskitettyjen ja kattavien hyvinvointipalvelujen rakentamista, jotka palvelevat jokaista paikallisyhteisöä ja asukasta. Vastaamme näin ikääntyvän väestön tuomiin haasteisiin ja luomme tulevaisuuden yhteiskuntaa lapsillemme. ​

Turvallinen yhteiskunta

Tuemme turvallisuus- ja puolustusalan viranomaisia ja yrityksiä toimittamalla palveluita, jotka vaativat korkean tason tietoturvaa. ​

Luomme älykkäitä kaupunkeja ja kuntia

Digitaalisten teknologioiden avulla luomme turvallista ja toimivaa yhteisöä. Tuemme älykkäiden ja asukaslähtöisten kaupunkien rakentamisessa ja tarjoamme vastauksia paikallisiin haasteisiin. ​

Laadukasta koulutusta

Autamme koulujen digiloikassa hyödyntäen teknologioita, joilla parannetaan koulutuksen laatua, oppimiskokemusta ja -ympäristöä.

Näkemykset

Vuoropuhelua, sitoutumista, kunnioitusta ja vastuullisuutta julkisiin hankintoihin

Jokainen julkinen hankinta vaatii valtavan määrän työtä. Tavoitteena on, että hankinta onnistuu ja kilpailutettua palvelua tai tuotetta päästään käyttämään mahdollisimman sujuvasti.  Prosessista tulee harmillisen usein itseisarvo – sen sijaan, että fokus olisi parhaimman lopputuloksen mahdollistamisessa. Tämä johtaa siihen, että jo valmiiksi pitkästä ja vaativasta prosessista tulee kaikille osapuolille entistä pidempi ja vaativampi.​

Pöytä täynnä papereita ja tietokone

Näin rakennamme vastuullisempaa maailmaa