Văn phòng số hoá

Trong thời đại bình thường mới, các công ty cần phải nỗ lực cải cách cách nhân viên làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Chương trình Work Life Shift của Fujitsu đề xuất một cách mới làm việc bằng cách tạo điều kiện cho sự phồn thịnh của doanh nghiệp và sự khỏe mạnh của nhân viên.

Chức năng

Trải nghiệm của nhân viên

Trải nghiệm nhân viên giúp các tổ chức tạo ra một nơi làm việc lý tưởng bằng cách tích hợp các nền tảng kinh nghiệm và cung cấp thay đổi cho phép các dịch vụ hỗ trợ.

Không gian làm việc hiện đại

Phương thức Làm việc thông minh trao quyền cho nhân viên tự do lựa chọn cách thức làm việc tốt nhất, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho năng suất và tính sáng tạo vượt trội.

Dịch vụ hỗ trợ nhân viên hiện đại

Các dịch vụ hỗ trợ nhân viên hiện đại tích hợp các thực tiễn quản lý dịch vụ nhanh nhẹn và kinh nghiệm trong ngành để hỗ trợ mở rộng không gian làm việc kỹ thuật số, nhân viên đã dựa vào để hoàn thành công việc.

Dịch vụ nổi bật

Một phụ nữ đang nói chuyện trên điện thoại và cầm một chiếc cà phê

Nơi làm việc kỹ thuật số tại APAC

Nhân viên của bạn có những kỳ vọng khác nhau bây giờ. Các tổ chức có cơ hội tưởng tượng lại và phát triển cách họ làm việc và trao quyền cho đồng nghiệp của mình bằng các công cụ, môi trường và hỗ trợ họ cần ở tốt nhất cả bây giờ và trong tương lai.

Thông tin chuyên sâu

Tương Lai của Làm Việc Hybrid: Báo Cáo Khảo Sát HSM Advisory và Sự Khảo Sát Toàn Cầu về Tình Hình và Tương Lai của Làm Việc Hybrid của Fujitsu"

HSM Advisory, do Giáo sư Linda Gratton thuộc London Business School thành lập, cùng với Fujitsu đã thực hiện một cuộc khảo sát vào tháng 9 năm 2020 tập trung vào cách các công ty đang phản ứng với các thay đổi lớn trong xã hội và nơi làm việc, và nhận định ý kiến của nhân viên về công việc. Dựa trên kết quả khảo sát, chúng tôi đã biên soạn một báo cáo với các ví dụ về các vấn đề hiện tại, khả năng trong tương lai và các thực hành tốt trong công việc lao động kết hợp.

Công nhân trong cuộc họp từ xa

Các lĩnh vực trọng điểm hướng đến một thế giới bền vững

Câu chuyện khách hàng

Hai người đang làm việc tại một bàn trong máy tính của họ

Bưu điện Úc - Thúc đẩy bao gồm kỹ thuật số trong Cộng đồng First Nations

Tăng cơ hội kinh tế và độc lập cho người dân của các quốc gia đầu tiên thông qua việc tham gia nhiều hơn vào nền kinh tế đổi mới.