Sản xuất

Môi trường xung quanh ngành sản xuất đang thay đổi do toàn cầu hóa, sự  trỗi dậy của các nền kinh tế mới nổi, tiết kiệm năng lượng, các vấn đề môi trường và xã hội già hóa. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp cần sử dụng phân tích dữ liệu để cải thiện năng suất và chất lượng,  phát triển các công nghệ thế hệ mới và sử dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Fujitsu với chuyên môn và kinh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực hỗ trợ hệ thống kinh doanh cho khách hàng, có thể hỗ trợ toàn diện cho việc chuyển đổi các nhà máy, chuỗi cung ứng và công cụ cho nhân viên.  

Chức năng

Nhà máy thông minh

Sử dụng IoT và AI, chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện bao gồm trực quan hóa dữ liệu, cải thiện năng suất, cải thiện chất lượng và giảm chi phí. Thêm vào đó, nền tảng công nghệ mạng tiên tiến và dễ triển khai của chúng tôi cũng giúp giải quyết các thách thức về độ phức tạp và bảo mật.

Quản lý chuỗi cung ứng

Sử dụng công nghệ kỹ thuật số, chúng tôi trực quan hóa và tự động hóa các hoạt động sản xuất, phân phối và bán hàng. Chúng tôi mong muốn tối đa hóa giá trị cho khách hàng bằng cách trực quan hóa chuỗi cung ứng toàn diện và tự động hóa cũng như nâng cao hiệu suất của các quy trình sản xuất.

Cải tiến QCDE trong quá trình phát triển sản phẩm

Nâng cao khả năng cạnh tranh trong ngành công nghiệp sản xuất bằng cách cải thiện chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng và hiệu quả. Công nghệ hiện đại và các dịch vụ dựa trên hiệu suất giúp chuẩn hóa hoạt động và hợp lý hóa các hệ thống quản lý sản xuất.

Thông tin chuyên sâu

Cách chính để tăng trưởng bền vững trong ngành sản xuất

Để phát triển mạnh trong môi trường kinh doanh biến động, không chắc chắn và phức tạp và trong một nền kinh tế ngày càng kỹ thuật số và bền vững, các nhà sản xuất cần chuyển đổi toàn diện tổ chức của họ để đảm bảo giá trị cổ đông dài hạn và kết quả có lợi nhuận trong khi là một lực lượng tích cực trong xã hội.

Một cái lọ đựng tiền đồng và thực vật từ trong lọ ra

Các lĩnh vực trọng điểm hướng đến một thế giới bền vững

Câu chuyện khách hàng

Một cái nhìn toàn cảnh nhà máy

Công ty TNHH Công nghệ Xanh PPP Green Complex - Cung cấp nhà sản xuất dầu cọ xanh đầu tiên ở Thái Lan 

Với tầm nhìn trở thành đối tác số 1 trong ngành dầu cọ tích hợp bền vững tại Thái Lan, Công ty TNHH Công nghệ Xanh PPP Green Complex (PPPGC) do đó nâng cao tiềm năng bằng cách tạo ra quy trình sản xuất hiệu quả.